Mua phe lieu gia cao 24h
Mua phe lieu gia cao 24h
Mua phe lieu gia cao 24h
Hotline: +84 974 530 513
Dự án đầu tư
Dự án Nhơn Trạch 2

Khách hàng/Người sử dụng     : Nhon Trach 2 Power Plan

Địa điểm                                   : Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Nội dung                                   : Pressure Control Valve System for Gas System

Thời gian thực hiện                   : 2010